Learn2Work

De oriëntatiefase

In de orientatiefase:

 

  • bouw je een dagritme op
  • ga je werken aan een positieve leerhouding en beroepshouding
  • maak je een persoonlijk ontwikkelplan
  • werk je aan diverse competenties zoals pro actieve houding, zelfreflectie, plannen, initiatief nemen etc.

 

Daarnaast doe je diverse kennis en vaardigheden op met lessen als Nederlands, Rekenen, Burgerschap etc. De oriëntatiefase duurt 12 tot 15  weken.


Praktisch:

  • Vier dagen per week van 10.00 uur tot 15.00 uur praktijk en theorie
  • Twee voortgangsgesprekken met ouder(s), verzorger(s) of een begeleider
  • Leertesten en IQ-testen met daarna adviesgesprek
  • Je maakt in deze fase een persoonlijk ontwikkelplan
  • Matchen van een persoonlijke coach
  • Aanwezigheid, je leerhouding en je toetsen bepalen of je overgaat naar de school- of werkfase
Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Learn2Work maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere