Maakt deel uit van De Schoor 

topImage

Werkwijze

We werken progressiegericht met jongeren. Dit houdt in oplossingsgericht. We zetten in op de talenten van jongeren en kijken waar jongeren goed in zijn i.p.v. waar ze niet goed in zijn. We vinden ouderbetrokkenheid van groot belang maar gezien de leeftijd van de jongeren is dit niet altijd haalbaar. We werken met de gedragsmethode, deze methode zet in op positieve beïnvloeding van het gedrag. Onze werkwijze is succesvol gebleken en sluit goed aan op de wensen en de behoeften van jongeren. Onze kracht is dat we meebewegen met de jongeren, inspelen op trends en ontwikkelingen, tevredenheid meten onder onze samenwerkingspartners, deelnemers en de jongeren van Learn2work en ons team met heel veel enthousiasme en plezier dagelijks met de jongeren aan de slag gaan. We werken met gekwalificeerde docenten die ook allen met onze methodiek jongeren benaderen. We vinden het belangrijk dat jongeren zich prettig en veilig voelen bij ons want van daaruit kunnen ze gaan groeien.

Het traject duurt in totaal 10 tot 12 maanden. Dit doen we in fases.

We werken in drie fases/groepen te weten;

Orientatie fase
De orientatefase duurt 12 weken. In deze fase gaan we met jongeren aan de slag met de basiscompetenties zoals het opbouwen van hun dagritme, op tijd komen, afspraken nakomen en hun algemene beroepshouding. Daarnaast krijgen de jongeren diverse trainingen en lessen. In het lespakket van de orientatiefase zitten standaard Nederlands, Engels en rekenen op 1F en 2F niveau. We sluiten aan op ieder zijn niveau. Daarnaast hebben jongeren sportlessen, beroepsoriëntatie en praktijklessen. De praktijklessen bestaan uit; catering opdrachten, koken met kinderen, sportactiviteiten in de wijk en creatieve activiteiten. In deze fase wordt er een trajectplan gemaakt met jongeren waarin wordt omschreven wat het einddoel is en hoe we bij het einddoel komen. Aan het einde van deze fase gaan jongeren op zoek samen met hun mentor naar een stageplek.

Als jongeren voor alle vakken, competenties en praktijklessen een voldoende hebben gescoord, een beroeps/ schoolrichting hebben gekozen en een stageplek hebben krijgen ze een rapport en mogen ze naar de groep uitstroom school of uitstroom werk.

Uitstroom school
I
n deze groep gaan jongeren aan de hand van hun trajectplan aan de slag. De vakken zijn in deze groep afgestemd op de lessen van het ROC voor een optimale voorbereiding. Er wordt verder gewerkt aan competenties benodigd voor terugkeer naar school. Ze moeten aan een stageverplichting hebben voldaan voordat aanname op school bewerkstelligd kan worden. In augustus en februari kunnen jongeren instromen die terugkeren naar school, dit doen ze samen met hun mentor.

Uitstroom werk:  
In deze groep gaan jongeren bezig met certificaten behalen, gerichte trainingen zoals; CV schrijven, motivatiebrief maken, sollicitatietraining volgen en aan de slag met hun beroepskeuze.

Op hun stage van 2 x 4 uur kunnen jongeren goed ervaren of ze op de goede plek zitten en of dit is wat ze willen. Tijdens hun stage doen ze werknemersvaardigheden op. Onze job coach is met deze jongeren actief aan de slag en werkt met jongeren die graag weer willen werken. De job coach kan zo al goed inschatten welke jongeren in welk bedrijf past.

Nazorg
I
n de nazorg fase volgen we de jongeren een jaar lang. Maandelijks wordt de voortgang gecheckt en waar nodig geven wij begeleiding. De begeleiding bestaat uit; voortgang bespreken: wat gaat goed en waar loop je nog tegen aan. Bij jongeren die werken gaan we op werkbezoek en evalueren we maandelijks over de voortgang.

Ook onderhouden we contact met de ouders, begeleiders, werkgevers en school.

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je aanmelden via boom@deschoor.nl of via lanzaat@deschoor.nl Maandelijks zijn er intakedagen. Deze staan altijd vermeld op onze website. De intakegesprekken zijn zeer motiverend en enthousiast zodat jongeren zich direct op hun gemak voelen.  Als het intakegesprek goed verlopen is en een jongere past goed binnen het leerwerkproject dan kan een jongere na een week op maandag bij ons starten. Officieel starten jongeren altijd in de orientatiefase. Soms worden er uitzonderingen gemaakt!

Intake criteria

Er is een aantal criteria waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor het Leerwerkproject.

  • Je bent tussen de 18 en 26 jaar
  • Je bent gemotiveerd en je wil je voor 100 % inzetten
  • Je moet 4 dagen per week aanwezig kunnen zijn
  • Je moet dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur aanwezig zijn
  • Je moet het gehele traject doorlopen
  • Je moet een goede beroepshouding hebben
  • Doorzettingsvermogen hebben
  • Je randvoorwaarden moeten goed geregeld zijn zoals; huisvesting, en financiën
Dagbesteding

Je kunt bij het Leerwerkproject Learn2work kiezen voor de Sport, Media, verzorging of Horeca.

We hebben gekozen voor deze dagbestedingen omdat uit onderzoek met jongeren is gebleken dat deze dagbestedingen goed aansluiten op de wensen en behoeften van jongeren zelf.
Vanaf de start gaan we samen met jou op zoek naar wat je wilt en wat haalbaar is en ga je, naast je dagbesteding, daarvoor de juiste doorstroom kwalificaties halen die je nodig hebt om uit te stromen naar werk of school.

De dagbesteding is dus alleen een richting niet het vakdoel. Dit houdt in dat we tijdens je dagbesteding op zoek gaan naar jouw talent. Je kunt bij het Leerwerkproject LEARN2WORK voor alle beroepen of scholen kiezen als het maar haalbaar is. Zodra je een keuze hebt gemaakt dan gaan wij jou ondersteunen bij het behalen van de doorstroom kwalificaties die je nodig hebt om jouw keuze te realiseren

Nieuws Learn2work

Aanmelden

Meld je aan voor het leerwerkproject en wij nemen binnen 3 werkdagen contact met je op.

Meld je nu aan!

Activiteiten

Het leerwerktraject houdt zich bezig met de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten in de buurt. Op beide locaties vinden er bijna dagelijks verschillende activiteiten voor jong en oud plaats. We werken hierbij op vraag vanuit de buurt. Docenten, vrijwilligers en jongeren van Learn2work zijn hierbij actief . Hieronder volgt per locatie een overzicht.

Bekijk de activiteiten

Logo1 Logo 2

Privacy

Sinds mei 2018 is de privacywet veranderd. De nieuwe wet (AVG) stelt strengere eisen aan het omgaan met uw persoonsgegevens. Deze website maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere. Om goed om te gaan met de privacy van iedereen die bij De Schoor geregistreerd staat of wordt, hebben we onze werkwijze rond privacy aangepast.

Op www.deschoor.nl/privacy leest u er meer over